herb.png
                 
grafika
Powiązane załączniki:
Lato w mieście 2021
Wtorek, 01.06.2021

Od 28 czerwca do 31 sierpnia warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia, dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej. Podczas 9 jednotygodniowych turnusów na dzieci czeka w Warszawie w tym roku 160 Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), w tym 11 w szkołach specjalnych.

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca o godzinie 16.00. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” (dokument dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się