herb.png
                 
Opcje zaawansowane
PIUW_baner przekierowujacy.png
baner spis powszechny.jpg
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
newsletter.png
oznaczenia-unijne.png
grafika
Rada Seniorów Dzielnicy
Czwartek, 26.09.2019

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została utworzona na podstawie uchwały nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 20 maja 2015 roku

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
2) współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
3) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
4) współtworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym:
1) do 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;
2) jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy;
3) jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Statut Rady Seniorów

Regulaminu Pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

kontakt:

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 314
tel. 22 44 33 768 fax 22 44 33 783

www.radaseniorowrembertow.pl 

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 314
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale