herb.png
                 
Opcje zaawansowane
PIUW_baner przekierowujacy.png
baner spis powszechny.jpg
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
newsletter.png
oznaczenia-unijne.png
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społ.
Piątek, 25.06.2021

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partenerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Do zadań komisji w szczególności należy:
- konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy w zakresie działalności danej komisji;
- opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w § 5 oraz opiniowanie tematów zadań konkursowych, o których mowa w § 9 programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;
- współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy;
- określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
- występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
- współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego (WRP), komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego.

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja, która skupia zainteresowane organizacje realizujące zadania w różnych dziedzinach na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy na terenie określonej stołecznej dzielnicy. W skład dzielnicowej komisji wchodzi również co najmniej jeden dzielnicowy urzędnik.

Obecnie działa 15 dzielnicowych komisji. Wszystkie organizacje, które mają chęć i ochotę, aby włączyć się w prace dzielnicowej komisji, mogą zgłosić akces do już istniejącej lub, jeśli w ich dzielnicy jeszcze takiej komisji nie ma, razem z innymi organizacjami (musi być ich przynajmniej pięć) zgłosić wniosek o powołanie dzielnicowej komisji do burmistrza.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 27 programu współpracy na 2014 rok.Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

Włodzimierz Kasprzycki
Klub Przyjaciół Rembertowa
tel. 515 791 425
e-mail: 


Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Ryszard Radzikowski
Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Rembertowa
tel. 601 211 064
e-mail:

Zbigniew Baczkowski
UKS AszWoj Warszawa Rembertów
tel. 692 201 414
e-mail:

Witold Potęga
Klub Przyjaciół Rembertowa
tel. 607 399 526
e-mail:


Skład Dzielnicowej Komisji:

Fundacja ART
Klub Przyjaciół Rembertowa
Rembertowski Klub KTK Kinowa
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rembertowa
UKS „AszWoj Warszawa Rembertów”
UKS Feniks Rembertów
Stowarzyszenie „Projekt Rembertów”


Przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wchodząca w skład Dzielnicowej Komisji:
Katarzyna Roth-Sikorska
e-mail:
tel.: 22 44 33 899


Protokoły z posiedzeń Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego znajdują się na stronie:
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/rembert-w

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się