ࡱ> )`dbjbj7{{#<<<<<<<PDDDDd\EP"X,H,H,H,H,HIIIMWOWOWOWOWOWOW$Xh@[sWi<IIIIIsW<<,H,HW=J=J=JI <,H<,HMW=JIMW=J=J<<=J,H H ZDI.=JQL W0"X=J[?I[=J=J[<QJII=JIIIIIsWsW3J III"XIIIIPPP-1$PPP1PPP<<<<<< TERMINARZ ZAWODW XLIX WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY MAODZIE{Y L.p.Dyscypliny sportowe TerminyFinaByOrganizatorzy Mistrzostw Dzielnicy w roku szkolnym 2015/2016Mistrzostwa Dzielnicy Eliminacje wierfinaByPBfinaByKategoria - SzkoBy Podstawowe 13 lat i mBodsi1Biegi przeBajowe - indywidualne24.09.201506.10.2015WSR/ZS 762Biegi przeBajowe - sztafety24.09.201513.10.2015WSR/ZS 763Mini piBka rczna dziewczt20.10.201526-29.10.201530.10-05.11.201505-06.11.2015WSR/ZS 764Mini piBka rczna chBopcw 22.10.201526-29.10.201530.10-05.11.201505-06.11.2015WSR/ZS 765Unihokej dziewczt3-6.11.201516-20.11.2015WSR/ZS 766Unihokej chBopcw3-6.11.201523-27.11.2015WSR/ZS 767Tenis stoBowy dziewczt30.11-4.12.201508.12.201509.12.201510.12.2015ZS 74/WSR8Tenis stoBowy chBopcw30.11-4.12.201515.12.201516.12.201517.12.2015ZS 74/WSR9Mini koszykwka dziewczt25-28.01.201615-19.02.201622-26.02.201603-04.03.2016WSR/ZS 7610Mini koszykwka chBopcw25-28.01.201615-19.02.201622-26.02.201601-02.03.2016WSR/ZS 7611Mini piBka siatkowa dziewczt23.02-2.03.201607-10.03.201611-16.03.201617-18.03.2016GIM.126/WSR12Mini piBka siatkowa chBopcw23.02-2.03.201607-10.03.201611-16.03.201617-18.03.2016GIM.126/WSR13Sporty zimowe 14.03-17.03.201621-22.03.2016SP 21714Gimnastyka 11-14.04.201621-22.04.2016SP 21715PBywanie dziewczt i chBopcw21-25.04.201627.04.2016WSR16Mini piBka no|na dziewczt28-29.04.201604-09.05.201610-13.05.201616-17.05.2016SP 217/WSR17Mini piBka no|na chBopcw28-29.04.201604-09.05.201610-13.05.201616-17.05.2016SP 217/WSR184-bj Lekkoatletyczny (G126)16-17.05.201619-20.05.2016SP 217/WSR19Badminton dziewczt7-8.04.201613-14.04.2016ZS 76/WSR20Badminton chBopcw7-8.04.201613-14.04.2016ZS 76/WSR21Szachy11-14.04.201619.04.2016 ZS 76/WSR Kategoria - Gimnazja -16 lat i mBodsi1Biegi przeBajowe - indywidualne24.09.201506.10.2015WSR/ZS 762(,prt~D F H J ʷ|fP?+'hLh^S5CJOJQJ^JmHsH hLhPRTV6PįwįwįePe(hLh_iCJOJQJ^JaJmHsH"h_iCJOJQJ^JaJmHsH(hLhR $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$RTX$ $$Ifa$kd $$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^SX $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$$ $$Ifa$gdqkd $$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S6Rn $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$gdqPjln(*6FRbdxz~0HJN<\~:Tpxz~&ijٞijٞijٞijٞijٞijٞijٞ(hLh_iCJOJQJ^JaJmHsH hLh_iOJQJ^JmHsH(hx!vh_iCJOJQJ^JaJmHsH"h_iCJOJQJ^JaJmHsH(hT)mh_iCJOJQJ^JaJmHsH7$ $$Ifa$gdqkd $$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S,Hdx $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$gdqxz$ $$Ifa$kd( $$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S0H $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$HJP" $$Ifa$gdqkdG$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^SP $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$gdq$ $$Ifa$kdj$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S<^`b~ $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$$ $$Ifa$kd$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$$ $$Ifa$gdq kd$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S:VXZpx $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$gdq xz$ $$Ifa$kd$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S &< $$Ifa$gdx!v $$Ifa$gdI $$Ifa$&:<>Bx2@B\~<>TvųvųdSųdvų hh_iOJQJ^JmHsH"hx!vCJOJQJ^JaJmHsH$hT)mh_iCJOJQJ^JmHsH(hT)mh_iCJOJQJ^JaJmHsH(hLh_iCJOJQJ^JaJmHsH"h_iCJOJQJ^JaJmHsH hLh_iOJQJ^JmHsH(hx!vh_iCJOJQJ^JaJmHsH(hx!vhx!vCJOJQJ^JaJmHsH <>D$ $$Ifa$kd$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^SDx $$Ifa$gdI $$Ifa$$ $$Ifa$kd$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^SB^`b~ $$Ifa$gdI $$Ifa$$ $$Ifa$gd&'kd$$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S $$Ifa$gdI $$Ifa$gd&'$ $$Ifa$gd&'kdC$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S>VXZv $$Ifa$gdI $$Ifa$gd&'PRTʸyiS>(hT)mh_iCJOJQJ^JaJmHsH+hT)mh_i5CJOJQJ^JaJmHsHh_iCJOJQJ^JmHsH(hx!vhx!vCJOJQJ^JaJmHsH(hT)mh_iCJOJQJ^JaJmHsH(hLh_iCJOJQJ^JaJmHsH"h_iCJOJQJ^JaJmHsH hLh_iOJQJ^JmHsH$hT)mh_iCJOJQJ^JmHsH"hx!vCJOJQJ^JaJmHsH$ $$Ifa$kdb$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^S$If $$Ifa$gdI $$Ifa$$ $$Ifa$gdIkd$$IfF֞L7!(07_ $ N t0844 Fayt^SR~ $$Ifa$gdIikd$$IfFL78 t0844 FaytI $$Ifa$gdIRTXxllx` $$Ifa$gd\. $$Ifa$gdiW $$Ifa$gdI $$Ifa$ $$Ifa$ikd;$$IfFL78 t0844 FaytITV8Lh|~Ď"$&RfďƏȏ (*DF`bvxzؐڐ&(*Rhįٜįćććć(h\.h\.CJOJQJ^JaJmHsHU hLh\.OJQJ^JmHsH(hx!vh\.CJOJQJ^JaJmHsH(hT)mh\.CJOJQJ^JaJmHsH(hLh\.CJOJQJ^JaJmHsH"h\.CJOJQJ^JaJmHsH5$ $$Ifa$kd$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Fayt?Biegi przeBajowe - sztafety24.09.201513.10.2015WSR/ZS 763PiBka no|na dziewczt 16.09.201505-09.10.201512-17.10.201522-23.10.2015WSR4PiBka no|na chBopcw16.09.201505-09.10.201512-17.10.201522-23.10.2015WSR5PiBka rczna dziewczt26.10.201502-04.11.201505-10.11.201512-16.11.2015WSR/ZS 766PiBka rczna chBopcw28.10.201502-04.11.201505-10.11.201512-16.11.2015WSR/ZS 767Unihokej dziewczt3-6.11.201530.11-04-12.2015WSR/ZS 768Unihokej chBopcw3-6.11.201507.12-11.12.2015WSR/ZS 769Tenis stoBowy dziewczt30.11-4.12.201514.12-15.12.2015ZS 74/WSR10Tenis stoBowy chBopcw30.11-4.12.201516.12-17.12.2015ZS 74/WSR11Koszykwka dziewczt11-14.01.201618-21.01.201621-27.01.201628-29.01.2016WSR/ZS 7612Koszykwka chBopcw11-14.01.201618-21.01.201621-27.01.201628-29.01.2016WSR/ZS 7613PiBka siatkowa dziewczt 14-17.03.201630.03-01.04.201604-08.04.201611-12.04.2016WSR/ZS 7614PiBka siatkowa chBopcw14-17.03.201630.03-01.04.201604-08.04.201611-12.04.2016WSR/ZS 7615PBywanie dziewczt i chBopcw21-25.04.201628.04.2016WSR16Dwubj Gimnazja-05.05.2016-17Lekkoatletyka 9-13.05.201617-18.05.2016WSR18Ringo 9-13.05.201619.05.2016ZS 76/WSR19Badminton dziewczt11-14.04.201625-26.04.2016ZS 76/WSR20Badminton chBopcw11-14.04.201625-26.04.2016.ZS 76/WSR Powy|szy terminarz mo|e ulec zmianie po ustaleniu przez Centraln Komisj Egzaminacyjn terminw egzaminw w ostatnim roku nauki w szkoBach podstawowych, w gimnazjach oraz egzaminw maturalnych. SZSWWM 8NPRh| $$Ifa$gd\. $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$gd| $$Ifa$|~$ $$Ifa$kd$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 FaytoulƎ" $$Ifa$gd $$Ifa$gdI $$Ifa$gd@/ $$Ifa$gdoul $$Ifa$"$($ $$Ifa$kd$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul(Rhď $$Ifa$gd $$Ifa$gdI $$Ifa$gdf $$Ifa$gdoul $$Ifa$ďƏʏ$ $$Ifa$gdqkd3$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoulʏ*Fbv $$Ifa$gd\. $$Ifa$gdI $$Ifa$gdCO) $$Ifa$gdoul $$Ifa$gdqvx|$ $$Ifa$gdqkdR $$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul|ڐ& $$Ifa$gd\. $$Ifa$gdI $$Ifa$gdCO) $$Ifa$gdoul $$Ifa$gdq&(,$ $$Ifa$kdq!$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul,Rjln $$Ifa$gd_i $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $Ifgdoul $$Ifa$gd| $$Ifa$hΑ "$Vt~,@BFr&@\prv•248vųųųųųųųųų(hLh\.CJOJQJ^JaJmHsH"h\.CJOJQJ^JaJmHsH hLh\.OJQJ^JmHsH(h\.h\.CJOJQJ^JaJmHsH(hT)mh\.CJOJQJ^JaJmHsH>$ $$Ifa$kd"$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 FaytoulΑ $$Ifa$gd_i $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $Ifgdoul $$Ifa$gd| $$Ifa$ "&$ $$Ifa$kd#$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul&Vvxz $$Ifa$gd $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $Ifgdoul $$Ifa$gd| $$Ifa$$ $$Ifa$kd$$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul ,@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $Ifgdoul $$Ifa$gd|$If@BH$ $$Ifa$gdqkd%$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 FaytoulHrƓ $$Ifa$gd_i $$Ifa$gdI $$Ifa$gd| $$Ifa$gdoul $$Ifa$gdq$ $$Ifa$gdqkd '$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul&B^z $$Ifa$gd_i $$Ifa$gdI $$Ifa$gd@/ $$Ifa$gdoul $$Ifa$gdq$ $$Ifa$kd+($$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul$@\p $$Ifa$gd_i $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$gdoul $$Ifa$prx$ $$Ifa$kdJ)$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoulxĕ2 $$Ifa$gd_i $$Ifa$gdI $$Ifa$gdE1" $$Ifa$gdoul $$Ifa$24:$ $$Ifa$kdi*$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul:v $$Ifa$gd $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$gd2 $$Ifa$$ $$Ifa$kd+$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul $$Ifa$gd $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$(@F`bjlpƗȗʗ4>FHJtvƘȘʘ̘ȳȞȞȳȞvȳȞvȳȞvgh1v5OJQJ^JmHsH$hT)mh\.CJOJQJ^JmHsH(hx!vh\.CJOJQJ^JaJmHsH(hT)mh\.CJOJQJ^JaJmHsH(hLh\.CJOJQJ^JaJmHsH"h\.CJOJQJ^JaJmHsH hLh\.OJQJ^JmHsH(h\.h\.CJOJQJ^JaJmHsH# $ $$Ifa$kd,$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul (BDFbj $$Ifa$gd $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$gd1v $$Ifa$jlr$ $$Ifa$kd-$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoulrȗ $$Ifa$gd\. $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$gd1v $$Ifa$ȗʗЗ$ $$Ifa$kd.$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 FaytoulЗ4H $$Ifa$gd\. $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$gd1v $$Ifa$HJP$ $$Ifa$kd0$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 FaytoulPvȘ $$Ifa$gd\. $$Ifa$gdI $$Ifa$gdiW $$Ifa$gd1v $$Ifa$Șʘ̘$$a$gd1)kd#1$$IfF֞L7N"(07_  zN t0844 Faytoul̘ҙPRTVbd̽h0T5OJQJ^JmHsHh1)5OJQJ^JmHsH#h1)h1)5OJQJ^JmHsH#h1)hL5OJQJ^JmHsH Td$a$gd1)51h0:pIA .!n"n#n$n% #$$If!vh55_ 5255N#v#v_ #v2#v#vN:V F4 t08++++,55_ 5255N/ / 4 Faf4yt^SK$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F4 t08++++,55_ 5 5$ 555N/ / 4 Faf4ytI$$If!vh58#v8:V F t0858/ 4 Fayt^S!$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S!$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh55_ 5 5$ 555N#v#v_ #v #v$ #v#v#vN:V F t0855_ 5 5$ 555N/ 4 Fayt^S$$If!vh58#v8:V F t0858/ 4 FaytI$$If!vh58#v8:V F t0858/ 4 FaytI$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Fayt?$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul$$If!vh55_ 5 5 5z55N#v#v_ #v #v #vz#v#vN:V F t0855_ 5 5 5z55N/ 4 Faytoul<@< LNormalny_HmH sH tHH@H L NagBwek 8$$@&a$ CJmHsHL @L L NagBwek 9 $$@&a$5CJmHsHJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listy #89:?STUVW_f7BCDOYZ\x%3DR\]_r~ )*,CS^it~$2<=@^n| /01?FGJVdeft{|"<JXft +,-;EFIP^_`k~ %/02ITbp~ " , - / E P ^ l z   , - . ? I J M d t u v  . < F G J d r , : ; < G K L O a c d e p r s v  , : ; < K U V W %00000 00000 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0000YZ~<= FGdeft{|"<JXft +,-;EF^_`k~/0 " , - / E P   F G , : K L  , : U V %ʑ00ZF00 ʑ00]Fʑ00\ ʑ00Z 00 ʑ00X 00 ʑ00X ܻ~00 ʑ0 0Z ~ʑ0 0Y ʑ0 0X 00Z 00 00 00 00 00X 00 00X00 0 0 00 00 ʑ00V ʑ00T 00 00 00 0000 0000 00 00 00 00 00$00 00 00 00 ʑ0+0G ʑ0+0E 00 00 00 ʑ000H1ʑ000G ʑ000E 00 ʑ000C 00 ʑ060L7ʑ060Kʑ060I00 00 00 00 00 00 ʑ0?0Fʑ0?0D00 00 00 ʑ0=0A>Dʑ0=0@ʑ0=0>00ʑ0=0<00 ʑ0J0@K@0 ʑ0L0BMʑ0L0Aʑ0L0@@0 @0 @0 00 ʑ0S0BT00 ȑ0UDVȑ0UCȑ0UB@0 00 0&0 00 00 @0 00 @0 00 00 @000Z @0 @0 @0 00X @0 0B0#C4~@0 0D0%El~0D0$ 0D0# 00Z @0 070@0 050 00X @0 0N0O~0N0 0N0 00Z @00>0@00<000X @0 0C0@00C00C0DD,@0 0H0I{F@0 0J0 @0 0H0 00L0000@0 @0 00 @00 00 @0 @0 0Q0 @0 0O0 @0 @0 0$0XJ , Z P&Th̘d '6?EYlvF x 4 : 0 6 RXxHPx<DR|"(ďʏv|&, &@Hpx2: jrȗЗHPȘd !"#$%&()*+,-./012345789:;<=>@ABCDFNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrstuwd8@0( B S ?%<= %:f} / E M d , < = V "%%>G~zy|v'?iW6Lf;0 +!n!E1"C}&&'1)CO)FH+_c+T-/@/d2"36+6U7:=M>b>Aw>gg|j // c IA=N4\* `\.RF )NK9SI} K2k L5>1pNMc;\;5%i# q2q ^@8:?W_f7BCDOYZ\x%3DR\]_r~ )*,CS^it~$2<=@^n| /01?FGJVdeft{|"<JXft +,-;EFIP^_`k~ %/02ITbp~ " , - / E P ^ l z   , - . ? I J M d t u v  . < F G J d r , : ; < G K L O a c d e p r s v  , : ; < K U V %91V@\d#PP PPPPPPUnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial";:g;:gB9g nn24d2QHP)?L2TERMINARZ ZAWODW XLVIIm.horbaczewskidstanskaOh+'0 8 D P \hpxTERMINARZ ZAWODW XLVIIm.horbaczewskiNormal dstanska2Microsoft Office Word@G@D(E@8@8 ՜.+,0 hp Dzielnica Bemowo' TERMINARZ ZAWODW XLVII Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry FcData yB21Table[WordDocument7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q