herb.png
                 
Opcje zaawansowane
baner spis powszechny.jpg
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
newsletter.png
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
grafika
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021
Piątek, 02.04.2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego informuje o realizacji inicjatywy pod nazwą „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”. Jest to inicjatywa, która ma na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych. Województwo Mazowieckie udzieli wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, które realizują zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ogrodu działkowego. Może to być np. budowa i/lub modernizacja infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową w ramach MIAD Mazowsze są jednostki samorządu terytorialnego z Mazowsza, na terenie których funcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe, a więc poszczególne zadania muszą być zgłaszane za pomocą m.st. Warszawy lub gminy. Dlatego Prezydent m.st. Warszawy w zarządzeniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Nabór wniosków odbywa się do 16 kwietnia 2021 r.

Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. sposobu składania wniosków, ich oceny, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się na stronie:

http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/nab-r-wniosk-w-o-przyznanie-dotacji-celowej-z-bud-etu-mst-warszawy-2

Tel. kontaktowy: 22 443 02 41. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się