herb.png
                 
Opcje zaawansowane
baner spis powszechny.jpg
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
newsletter.png
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
Nowe stawki za odpady - złóż deklarację
Piątek, 26.03.2021

Od 1 kwietnia 2021 roku zmienia się sposób naliczania opłaty za odpady - z ryczałtu od gospodarstwa domowego na metodę związaną ze zużyciem wody. Stawka miesięcznej opłaty wyniesie 12,73 zł za 1 m3 wody zużytej w gospodarstwie domowym. Podstawą do naliczenia będzie średnie zużycie wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.  Nie zapłacimy za wodę bezpowrotnie zużytą, np. wykorzystaną do podlewania ogródka zgodnie ze wskazaniami oddzielnego wodomierza.

Szczegółowe informacje na stronie

https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

Złóż deklarację
Od 1 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości lub ich zarządcy mają obowiązek złożenia nowych deklaracji - najpóźniej do 10 maja 2021 roku. Deklarację można złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub wysłać listem poleconym do urzędu dzielnicy, a także w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracje składane przez Internet muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Uwaga: właściciele mieszkań (wyodrębnionych lokali) w budynku wielolokalowym nie składają deklaracji. W tym przypadku obowiązek złożenia dokumentów należy do zarządcy nieruchomości (np. wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej).

Ważne informacje:

- obsługa w WOM w sprawie złożenia deklaracji odbywa się po uprzednim umówieniu wizyty;

- w załączniku dostępny jest wzór wypełnionej deklaracji dla nieruchomości zamieszkanej (jedno- i wielorodzinnej) z działalnością gospodarczą.  W polach adresowych należy wpisać:
powiat i gmina - m.st. Warszawa; dzielnica - Rembertów, poczta - Warszawa;

- w polu B należy zaznaczyć, że składana jest nowa deklaracja oraz jako datę zaistnienia zmiany wpisać 1 kwietnia 2021;

- przy nieruchomościach podłączonych do sieci wodociągowej należy donieść do skserowania faktury z 6 kolejnych dowolnie wybranych miesięcy (od kwietnia 2020 do marca 2021);

- jesli mamy wodomierz, należy wpisać jego numer;

- ponieważ chcemy zapewnić sprawną obsługę wniosków przyjęliśmy zasadę, że na obsługę 1 klienta z deklaracją przewidujemy max 30 minut.


Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się