herb.png
                 
grafika
Powiązane załączniki:
Świadczenia Rodzinne, Opiekuńcze, Fundusz Alimentacyjny
Piątek, 20.09.2019

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Od 1 lipca 2019 r. - przez Internet:

• za pomocą bankowości elektronicznej

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej:

• od 1 sierpnia 2019 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą

ZMIANY W REALIZACJI PROGRAMU

  • Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia) bez względu na dochód rodziny
  • Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres mailowy
  • Od 2021 r. okres świadczeniowy trwać będzie od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy świadczeniowe  przyjmowane będą  od 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

 

Rodzice i  opiekunowie, którzy do 30 września 2019 roku mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września). Świadczenie 500+ zostanie przyznane do do 31 maja 2021 r.

Rodzice i opiekunowie, którzy otrzymają świadczenie 500+ na okres 1.07.2019 – 31.05.2021, w roku 2020 nie będą składać wniosków.

 

Terminy rozpatrywania wniosków

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

6. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

 

DOBRY START (300+)

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo raz w roku, niezależnie od dochodu, na uczące się dziecko.

Wniosek można złożyć w dogodnym dla siebie terminie do 30 listopada 2019 roku:

1. Od 1 lipca 2019 r. - przez Internet:

• za pomocą bankowości elektronicznej

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej:

• od 1 sierpnia 2019 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

 

Forma przyznania świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

  • bez decyzji administracyjnej
  • wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku
  • w przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście
  • nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia
  • decyzja administracyjna jest wydana tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub nienależnie pobranego świadczenia.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Od 1 lipca 2019 r. - przez Internet:

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej :

• od 1 sierpnia 2019 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą

Terminy rozpatrywania wniosków

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Od 1 lipca 2019 r. - przez Internet:

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej :

• od 1 sierpnia 2019 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą

Terminy rozpatrywania wniosków

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2019 r.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji na stronach:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 


 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa: poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Bliższe informacje na stronach internetowych: www.rodzina.gov.pl

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

System informatyczny Karty Dużej Rodziny

Jak działa Karta Dużej Rodziny?

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Informatory Karty Dużej Rodziny

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się