herb.png
                 
Gdzie po pomoc w Rembertowie?
Czwartek, 07.12.2017

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

al. gen. A. Chruściela „Montera” 28
budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
tel. 22 44 33 931
 

- ktoś z Twoich bliskich krzywdzi Cię, jesteś świadkiem przemocy, potrzebujesz pomocy;
- zauważasz, że picie przez Ciebie alkoholu lub używanie narkotyków zaczyna powodować problemy w Twoim życiu;
- martwisz się, że ktoś bliski ma problemy powodowane używaniem środków psychoaktywnych;
- chcesz uzyskać poradę prawną;
- masz trudności i problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
W PIK udzielane są bezpłatne porady i konsultacje: prawne, psychologiczne, terapeuty uzależnień.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY
ul. Plutonowych 10 (róg ul. Konwisarskiej)
tel. 22 673 54 12, 22 611 93 80

W OPS można uzyskać pomoc pracownika socjalnego oraz zespołu specjalistów w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych, których osoba / rodzina nie jest w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Instytucje uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10,
tel. 22 673 54 12, 22 611 93 80
- Szkoły
- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Rembertów,
ul. Zawiszaków 23, tel. 22 515 44 00
- Komisariat Policji Warszawa – Rembertów, ul. Plutonowych 6, tel. 22 611 90 07, 22 611 90 08


Chcesz rozpocząć procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego kogoś ze swojego otoczenia:
Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
;
każdy poniedziałek w godz. 17.30 – 19.00, tel. 22 44 33 931

Chcesz zorganizować czas pozalekcyjny swojemu dziecku:
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zapraszają.

Klub Młodzieżowy Blue
ul. Ziemskiego 22 (budynek Gimnazjum nr 126) 
czynne: wtorek, środa, czwartek w godz. 16.00 – 19.00

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
ul. Dwóch Mieczy 22a (budynek przychodni).
czynne: poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 16.00.


INSTYTUCJE W WARSZAWIE
UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
konsultacje psychologiczne, psychoterapia dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne, trening asertywności, grupy korekcyjno – edukacyjne

dla sprawców przemocy
ul. Belgijska 4 (Mokotów)
tel./fax 22 845 12 12
kom. 667 833 400


Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
konsultacje psychologiczne, psychoterapia, konsultacje wychowawcze, zajęcia grupowe, porady prawne
ul. Żurawia 16/20
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
tel. 22 499 37 33


Centrum Praw Kobiet
porady psychologiczne, prawne, spotkania edukacyjne
ul. Wilcza 60 lok.19
tel. 22 622 25 17
tel./fax 22 652 01 17


porady prawne
porady psychologiczne

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM
pomoc psychologiczna i prawna osobom doznającym przemocy
ul. Walecznych 59
tel. 22 616 10 36
Czynne całodobowo


POMOC TELEFONICZNA
„Niebieska Linia”
Dyżury telefoniczne (psychologowie, pedagodzy, konsultanci ds. przemocy)
tel. 801 12 00 02, poniedziałek – sobota godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta godz. 8.00 – 16.00
Telefoniczne dyżury prawne
tel. 22 666 28 50, poniedziałek i wtorek godz.17.00 – 21.00
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls), środa godz. 18.00 – 22.00

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
tel. 116 123 połączenie bezpłatne, codziennie 14.00 – 22.00
Warszawska „Niebieska Linia”
tel. 22 668 70 00
dni powszednie godz. 14.00 – 22.00;
dyżur prawny w poniedziałki i środy godz. 18.00 – 22.00

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się