herb.png
                 
grafika
Interpelacje i zapytania Radnych
Poniedziałek, 17.11.2014
RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściela "Montera" 28

 

Zgodnie ze Statutem Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy radni mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców.

Interpelacja dotyczy spraw istotnych i obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu
i żądanie zajęcia stanowiska przez Zarząd Dzielnicy. Interpelację składa się na piśmie, na sesji Rady Dzielnicy lub w okresie między sesjami.Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie, w ciągu 21 dni od dnia jej złożenia.

Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i składane jest ustnie na sesji. Odpowiedzi na zapytanie udziela członek Zarządu Dzielnicy bądź osoba wskazana przez Zarząd Dzielnicy, ustnie na tej samej sesji lub, w razie konieczności przeprowadzenia analiz, pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia zapytania.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się