herb.png
                 
Projektowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa
Środa, 10.02.2010

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Stary Rembertów" obejmuje obszar ograniczony:

-             od wschodu: wschodnia granica obrębów 3-21-28 i 3-09-30 (wschodnia granica
m.st. Warszawy z miastem Zielonką), linia będąca przedłużeniem wschodniej granicy obrębu 3-09-30 poprowadzona do północnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzybowa-Działyńczyków” określonej w uchwale
nr XXX/603/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 130, poz. 3166),

-             od południa: północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzybowa-Działyńczyków” określona jak wyżej, północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa określona
w uchwale nr 393/XXXIV/98 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 21 kwietnia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1998 r. Nr 51, poz. 183),

-             od zachodu: wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 „Wieczorkiewicza” określona w uchwale nr 404/XXXVI/98 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 91,
poz. 902) na odcinku od przecięcia z linią kolejową Warszawa-Siedlce do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Sztandarów, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Sztandarów
na odcinku od wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 „Wieczorkiewicza” do wschodniej granicy obrębu 3-21-28.

Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/2219/2006 z dnia 06.04.2006 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa

 Linki:

 

Wszelkich informacji na temat projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydziału Planowania Miejscowego, Działu Wschód.

Adres kontaktowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer

ul. Żegańska 1, pok. 314, 316

tel. (022) 516-42-88

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się