herb.png
                 
grafika
Polityka Społeczna i Zdrowie
Piątek, 14.10.2016

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
Naczelnik: Beata Humięcka


DANE KONTAKTOWE

22 44 33 850 - NACZELNIK,
22 44 33 851, 22 44 33 852  -  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - pok. 612/3
22 44 33 853 - ŚWIADCZENIA RODZINNE - pok. 606/1
22 44 33 888 - ŚWIADCZENIA RODZINNE - stanowisko nr 2 Wydział Obsługi Mieszkańców
22 44 33 788 - FAX

e-mail:  ,

 
ZADANIA

Do zakresu działania Urzędu Dzielnicy Rembertów poprzez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym). prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia,

  • realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na Dzielnicy oraz opracowanie Lokalnego Programu.

  • prowadzenie postępowania i realizacja wypłat świadczeń rodzinnych,

  • prowadzenie postępowania i realizacja wypłat świadczeń alimentacyjnych,

  • realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w zakresie działań prowadzonych na terenie dzielnicy,

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale