herb.png
                 
grafika
Powiązane załączniki:
Szkoły ponadpodstawowe
Czwartek, 18.06.2020

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Pod adresem warszawa.edu.com.pl uruchomiona została strona elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, a na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy edukacja.warszawa.pl zamieszczane są wszelkie komunikaty dot. tegorocznej rekrutacji. Informujemy, że są trzy możliwości składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:
• osobiście w szkole pierwszego wyboru lub
• drogą elektroniczną (w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub
• w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru (po podpisaniu rodzic klika przycisk „Złóż wniosek”).REKRUTACJA W OKRESIE OGRANICZEŃ

Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl.Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się