herb.png
                 
Koronawirus
Wtorek, 31.03.2020

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów.

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby.

Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki będzie realizowana w godz. 8.00-16.00 a nie jak dotychczas 8.00-18.00. Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH i delegatury dzielnicowe
obsługują wyłącznie po uprzednim umówieniu sprawy:

1. wydawanie dowodów osobistych,

2. rejestracja pojazdów fabrycznie nowych – wraz z dowodem opłaty,

3. wydawanie praw jazdy – wraz z dowodem opłaty.

WSTRZYMANE JEST DO ODWOŁANIA ZAŁATWIANIE POZOSTAŁYCH SPRAW
Z ZAKRESU DZIAŁANIA BIURA ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą
w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.

W WYDZIALE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW możliwe jest wyłącznie składanie pism i wniosków do urny wystawionej w holu. W razie pytań i wątpliowości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 44 33 889 lub mailowy: .

Składanie wniosków może się odbywać za pośrednictwem poczty, przez e-PUAP lub podpisem elektronicznym, mailowo: .

Formularze wniosków można pobrać ze strony: www.warszawa19115.pl

Wszystkie płatności obsługiwane są wyłącznie elektronicznie.

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (e-Puap). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu.

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie jej załatwienie na później. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Obsługi Mieszkańca. W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Uwaga! W urzędach dzielnic i w biurach wprowadzone zostają specjalne zabezpieczenia.

Załatwiane będą następujące sprawy:
– akty urodzeń i zgonów, śluby w wyjątkowych sytuacjach,
– wydawanie praw jazdy (po uprzednim telefonicznym umówieniu się), wydawanie dowodów osobistych, rejestracja fabrycznie nowych pojazdów,
– opieka nad osobami niesamodzielnymi.

Działać będą:
• Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach,
• Domy Pomocy Społecznej,
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
• placówki opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej.

W ograniczonym zakresie będą załatwiane następujące sprawy:
– decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej,
– czynności i decyzje wynikające z prawa geodezyjnego,
– czynności związane z podziałami nieruchomości,
– sprawy z zakresu podatków lokalnych (w tym podatek od nieruchomości),
– sprawy z zakresu ustawy o lasach pozostające w kompetencjach starosty,
– rejestracja osób bezrobotnych.

Ograniczony zakres oznacza, że będzie możliwość tylko złożenia pism i wniosków.

Do odwołania nie będą procedowane następujące sprawy:
– zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
– bezpłatne porady prawne,
– przyjmowanie wniosków o najem lokali komunalnych,
– nowe konkursy dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne.

Uwaga! Ze względu na warunki lokalowe (niemożność przeorganizowania pracy) od poniedziałku do odwołania zamykamy siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w następujących dzielnicach Warszawy: Ochota, Bielany, Białołęka, Wesoła, Wilanów oraz Wola. Mieszkańcy, którzy chcą załatwić ww. sprawy z zakresu stanu cywilnego, mogą skorzystać z pozostałych siedzib USC w ratuszach dzielnic: Targówek, Praga-Południe, Wawer, Ursus, Ursynów oraz do siedzib USC zlokalizowanych poza ratuszami: na Pradze-Północ przy ul. Kłopotowskiego 1, w Śródmieściu przy ul. gen. Andersa 5, na Mokotowie, ul. Falęcka 10.

Miejski Rzecznik Konsumenta zawiesza spotkania osobiste, wciąż będą jednak udzielane porady pod numerem (22) 44 33 444.

Izba Wytrzeźwień zawiesza przyjmowanie osób nietrzeźwych – jej pracownikom zostaną powierzone zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności.

Wszyscy mają stosować się do instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego, śledzić wewnętrzne komunikaty a w razie niepokojących zdarzeń natychmiast informować Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Poradnictwo w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym odbywa się wyłącznie telefonicznie.


Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19.

Ich celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, przebywających w jednym miejscu. Zmieniają się m.in. zasady przemieszczania się i robienia zakupów. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. 

Zasady dokonywania zakupów
• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3 (liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne).
• Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób, przebywających na targu, nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
• Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
• Sklepy budowlane
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

W sklepach dodatkowe zasady bezpieczeństwa
Wszystkie sklepy będą musiały się dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
• od 2 kwietnia (czwartek) klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
• w godzinach 10.00-12.00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także, gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ograniczenia w poruszaniu się nieletnich
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
• dojazdu do pracy,
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
• załatwiania spraw, niezbędnych do życia codziennego.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie
Kwarantanną będą objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę z powodu:
• powrotu z zagranicy
• kontaktu z zarażonym
Współlokator także będzie musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz korzystania z terenów zieleni, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na plażach i terenach zieleni, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Nie będzie można korzystać z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2 kwietnia)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tylu pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Obecnie wymóg ten zostaje rozszerzony na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób czy prywatnych przewoźników.
Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


Rembertowski Bazarek/Jedzenie na wynos - mamy gotową listę

Szanowni Mieszkańcy,

Tak jak obiecywaliśmy, przedstawiamy listę lokalnych przedsiębiorców, prowadzących sklepy, warzywniaki, restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne na terenie Rembertowa i okolic, którzy dostarczą Wam produkty pod drzwi. Bardzo dziękujemy wszystkim za zgłoszenia. Ułatwiło nam to pracę, dzięki czemu - szybko i sprawnie - udało się przygotować informacje na plakaty.

PLAKATY DOSTĘPNE SĄ W ZAŁĄCZNIKU!

Cały czas zachęcamy do tworzenia takiej listy w internecie.
Na naszych wydarzeniach na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/events/198790024896533/
https://www.facebook.com/events/1127912494218581/

można dopisywać miejsca oferujące towary na wynos. Zachęcamy do dzielenia się takimi informacjami. Wspomagajmy lokalne firmy!


Ważne informacje dla pacjentów rembertowskich przychodni

W ZAŁĄCZNIKU dostępna jest tabela na temat funkcjonowania przychodni w Rembertowie.
Zgodnie z zaleceniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego przychodnie świadczą usługi w ograniczonym zakresie.


Apel do seniorów

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem! – apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu - osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto przygotowało kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych - materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.
Warszawa wspiera seniorów
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.
Miasto apeluje również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Pomoc dla powstańców
Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i, w razie potrzeby, przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają się także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.


Informacje dla osób pozostających w kwarantannie, osób starszych i niepełnosprawnych

Poniżej publikujemy informację Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowaną do osób, które objęte są kwarantanną:

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc. Co możesz zrobić?
⏩⏩Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

⏩⏩W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.


 

Wnioski do CEIDG

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym papierowe wnioski do CEIDG nie będą przyjmowane w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zachęcamy do korzystania z opcji "Złóż wniosek w CEIDG wniosek bez wychodzenia z domu”: www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Wyjaśniamy, że wniosek można złożyć:
1. on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) i podpisania go za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego,
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku

2. wysłać przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy. Wniosek składany w ten sposób powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.
Przypominamy, że zmian we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie.
Przedsiębiorca będzie mógł zmienić datę (także wstecz) oraz podać, że rezygnuje z zawieszenia działalności, z wznowienia działalności lub z zaprzestania wykonywania działalności, tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.


 

Odbieranie elektrośmieci wstrzymane do odwołania

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną firma ElektroEko wydała komunikat o wstrzymaniu odbierania elektrośmieci zarówno z gospodarstw domowych, jak i z sobotnich punktów zbierania na terenie Warszawy. Prosimy o nieprzynoszenie elketrośmieci przed Urząd, ponieważ nie zostaną one odebrane. Wstrzymanie odbioru obowiązuje do odwołania.


 

Zostań w domu z kulturą

Warszawskie instytucje kultury szybko zareagowały na ograniczenia w dostępie do wydarzeń ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Liczne placówki udostępniają wybrane projekty on-line i umożliwiają mieszkańcom stały kontakt z kulturą, bez konieczności wychodzenia z domu.

Prezentujemy wybrane wydarzenia kulturalne, realizowane przez miejskie instytucje, które ze swoją ofertą przeniosły się do strefy on-line. Co istotne, lista projektów wydłuża się każdego dnia, dlatego zachęcamy do odwiedzania strony www.kulturalna.warszawa.pl oraz Facebook’a, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje z warszawskiego, wirtualnego świata kultury.

Dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego uczniowie i studenci mogą uczestniczyć w lekcjach historii on-line, a rodzice z dziećmi znajdą propozycje na wartościowe spędzanie czasu podczas pobytu w domach. Codziennie emitowane będą na żywo dwa bloki tematyczne – poranny skierowany do dzieci oraz popołudniowy – do studentów i dorosłych, podczas których, eksperci podzielą się swoją wiedzą i pasją. W programie lekcje, wykłady historyczne i wirtualne zwiedzanie. Zachęcamy również do korzystania ze zbiorów online, w tym 8 tysięcy zdjęć, kartek z Powstania, powstańcze biogramy czy Archiwum Historii Mówionej.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN udostępnia w swojej ofercie edukacyjnej lekcje na żywo. Z Marią Seweryn i Maciejem Orłosiem warto wyruszyć na wędrówkę po wystawie przez osiem galerii, opowiadających o 1000 lat historii polskich Żydów. Na stronie muzeum znajdują się również podcasty, video z dyskusji z udziałem znakomitych gości (m.in. Agnieszki Holland czy Normana Daviesa), wykłady oraz spacery.

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego tymczasowo przeniosło swoje działania na kanał YouTube. Można tam znaleźć m.in. przygotowane przez serię „Przerysowane lata” – filmowe portrety karykaturzystów i rysowników satyrycznych, którzy w ciekawy i inspirujący sposób opowiadają o sobie i swojej twórczości. Zachęcamy również do odwiedzania strony www.muzeumkarykatury.pl i zakładki „Wystawy”, gdzie znajdują się filmy, zdjęcia i masa informacji o karykaturze i artystach związanych z tym wyjątkowym rodzajem sztuki.

Dom Spotkań z Historią, dzięki uruchomionym aplikacjom, zaprasza m.in. na wirtualny spacer po dawnej Warszawie - Warszawa zapamiętana. Przygotowana z okazji stulecia odzyskania niepodległości bezpłatna aplikacja Wasza Warszawa 1918/2018, pozwoli na nowo odkryć nieco zapomnianą codzienność stolicy oraz społeczne i kulturowe realia odradzającej się Polski. 30. rocznica wyborów ’89 – stała się osnową dla ciekawych zapisów z debat i dyskusji online. O pierwszych chwilach warszawianek i warszawiaków wracających po wojnie, tułaczce do swojego ukochanego miasta opowiada m.in. słuchowisko "Powroty. Warszawa 1945–46" Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA.

Centrum Interpretacji Zabytków (oddział Muzeum Warszawy) zaprasza do wysłuchania opowieści o dawnej Warszawie.

Biennale Warszawa przypomina, że na swojej stronie internetowej, w zakładce „Zasoby” posiada spory wybór zapisów debat i wykładów, opublikowanych tekstów, katalogów i readerów. Zakładka jest na bieżąco uaktualniania, dodawane są kolejne materiały.

Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy na swoim Facebook’u poleca wartościowe kino dla młodszych i starszych widzów (część z filmów dostępna jest bezpłatnie online).

Polecamy również kanał You Tube Orkiestry Sinfonia Varsovia, a także filmy o kolekcji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Zostań w domu, nie wychodź z teatru!

To akcja zainicjowana przez warszawskie teatry w odpowiedzi na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa. Dzięki tej inicjatywie możemy obejrzeć spektakle on-line, spotkania z aktorkami i aktorami w mediach społecznościowych, mamy okazję na popatrzenie na teatr od kuchni.

TR Warszawa, zwracając się do widzów z hasłem „Zostań w domu, nie wychodź z teatru!” na początek proponuje oglądanie on-line "Między nami dobrze jest" (Doroty Masłowskiej) w reż. Grzegorza Jarzyny. W najbliższą sobotę, 21 marca, o godz. 19.00 na Facebook’u Live TR Warszawa odbędzie się specjalny pokaz rejestracji spektaklu „Cząstki kobiety” w reżyserii Kornéla Mundruczó. Wkrótce teatr planuje udostępnienie kolejnych tytułów.

Teatr Lalka proponuje spektakl „Krawiec Niteczka” wg Kornela Makuszyńskiego. Będzie dostępny na platformie vod.tvp.pl.

Teatr Ateneum dołączając do akcji na początek poleca widzom spektakl będący debiutem reżyserskim Piotra Fronczewskiego - "Ja, Feuerbach".

Teatr Powszechny zaprasza do udziału w wirtualnym eksperymentalnym slamie poetyckim. Uczestnicy w piątek, 20 marca, udostępniać będą nagrania video i dźwiękowe swoich eksperymentów.

Teatr Dramatyczny informuje, że na swoim kanale You Tube ma ponad 30 nagrań z czytań i dyskusji Laboratorium Dramatu.

Teatr Studio informuje o darmowych streamingach spektakli operowych ze świata.

Teatr Lalek Guliwer zaprasza do projektu #TeatrGuliwerOnline. Na profilu FB ruszają z cyklem Wirtualnych Podróży Guliwera.

Teatr Syrena zaprasza na swój Facebook’owy profil na spotkanie z aktorami i aktorkami grającymi na scenie co dzień, a także do oglądania kanału You Tube, gdzie pokazuje kulisy powstawania spektakli.

Zwrot lub wymiana biletów

W obecnej sytuacji odwołania wszystkich wydarzeń w miejskich instytucjach kultury zachęcamy mieszkańców do przebukowania biletów na inne terminy bądź wydarzenie. Natomiast informujemy, że w każdej placówce przysługuje również możliwość zwrotu biletu. Szczegółowe informacje na temat formy wymiany biletu, zmiany terminu czy zwrotu znajdują się na stronach poszczególnych placówek kulturalnych.

Informacje o wydarzeniach kulturalnych on-line są na bieżąco aktualizowane na stronie www.kulturalna.warszawa.pl oraz na Facebook’u.


 

Zawieś bilet jak nie jeździsz

Pasażerowie, którzy w czasie zagrożenia epidemicznego nie będą korzystać z komunikacji publicznej, mogą złożyć wniosek o zawieszenie biletu długookresowego.

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza nadzwyczajne rozwiązanie. Pasażerowie, którzy w czasie zagrożenia epidemicznego zrezygnowali z podróży Warszawskim Transportem Publicznym, mogą drogą elektroniczną zwrócić się z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego. Przygotowaliśmy specjalną stronę internetową, gdzie szybko i sprawnie można złożyć wniosek. Strona dostępna jest pod adresem zawieswkm.wtp.waw.pl. Wystarczy podać numer karty, na której zakodowany jest bilet; można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku biletu zakodowanego na innej karcie niż WKM, np. elektronicznej legitymacji studenckiej, trzeba podać 11 cyfrowy numer karty. Uwaga, bilet można zawiesić i odwiesić tylko raz.

Zawiesić można bilety 30- i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet. Nie przewidujemy ograniczeń czasowych w zakresie możliwości przywrócenia zawieszonych biletów.

Już wkrótce na stronie zawieswkm.wtp.waw.pl uruchomiona zostanie możliwość odwieszenia biletu, także bez konieczności wychodzenia z domu. Konieczne będzie podanie numeru karty. Bilet będzie aktywny od dnia wysłania formularza ze strony. Przekodowanie niewykorzystanej części biletu na inny termin będzie możliwe w POP.

Nie trzeba zgłaszać się do POP niezwłocznie po podjęciu decyzji o powrocie do korzystania z komunikacji publicznej. W sytuacji, gdy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca wystarczy na stronie zawieswkm.wtp.waw.pl odwiesić bilet. Można wykorzystać zapisany na karcie bilet do końca ważności, a zawieszony okres biletu odzyskać w terminie późniejszym. Jeśli ważność biletu się skończyła, można zakodować nowy bilet. Nagranie nowego biletu tego samego rodzaju, podczas gdy mamy już wgrany na kartę zawieszony bilet nie spowoduje usunięcia tego zawieszonego biletu – można go będzie odwiesić później.

Pasażerowie, którzy chcą otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów powinni zgłosić się bezpośrednio do POP – w czasie trwania ważności biletu. Zwrot wymaga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie Miejskiej co można zrobić tylko w Punktach Obsługi Pasażerów.


 
Poczta Polska wprowadza zmiany w świadczonych usługach

Od poniedziałku, 16 marca, w związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych:

➡️ godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin;
➡️ placówka Poczty Polskiej w Urzędzie Dzielnicy Rembertów działa w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-14.00
środa 14.00-20.00;
➡️ szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na stronie: http://placowki.poczta-polska.pl/;
➡️ praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do 20.00;
➡️ punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych będą nieczynne.

Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych.

 

Zostań w domu! 

Warszawianki i warszawiacy przypominamy‼️ W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem uprzejmie prosimy o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni plenerowych i innych obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Warszawy. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno Wasze jak i Waszych dzieci place zabaw w Dzielnicy Rembertów zostały zamknięte do odwołania

Od 12 marca do odwołania – zamknięto wszystkie miejskie pływalnie, sauny i siłownie (w tym obiekty przyszkolne i należące do jednostek organizacyjnych). Dla mieszkańców zostały zamknięte także wszystkie Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Dzielnicowe Domy Kultury. 

Nauka zdalna w szkołach – do 10 kwietnia

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia w stołecznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pozostaną zawieszone do 10 kwietnia. Do tego czasu kształcenie ma się odbywać zdalnie.

Od 25 marca obowiązują nowe przepisy, regulujące kwestie nauczania na odległość w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Nowe regulacje określają zasady zdalnego prowadzenia zajęć i stwarzają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

W Warszawie już od 16 marca nauka odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i drogą email – nauczyciele wysyłają uczniom materiały edukacyjne i zadania domowe. Warszawscy dyrektorzy i nauczyciele korzystają z dostępnych narzędzi do zdalnego nauczania. Miasto stara się ich wspierać w szukaniu pomysłów na lekcje prowadzone zdalnie – w tym celu została uruchomiona publiczna baza materiałów dydaktycznych Warszawskie Repozytorium Pomysłów (WRP). Można tam znaleźć przykładowe lekcje i materiały dydaktyczne. WRP odsyła także do stron internetowych, które umożliwiają naukę na odległość. Patrz: Warszawa wspiera nauczanie online

Zawieszenie zajęć nie dotyczy:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Informacja o czasowym ograniczeniu zostanie wysłana do rodziców w dzienniku elektronicznym i wywieszona przy wejściu do placówek.
Decyzja została podjęta przez Ministra Edukacji narodowej zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

Warszawa uruchamia Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Można tam znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa – chodzi przede wszystkim o edukację.

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów oferuje:

wsparcie dla rodziców:

Pomoc uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Uniwersytet dla Rodziców i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Rodzic otrzyma tam wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole)

Od poniedziałku do piątku czynne są trzy numery telefonu dla rodziców:

o 510 205 050 (godz. 9-18)

o 519 047 372 (godz. 9-14)

o 500 717 258 (godz. 14-18)

W sobotę i niedzielę 519 047 370 (godz. 10–16)

Zapraszamy także do kontaktu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w dzielnicach (kliknij i pobierz numery telefonów i godziny dyżurów).

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga! Nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, tylko służyć radą, tłumaczyć.

Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń:

Wsparcie psychologiczne dla uczniów

Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią.

Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kliknij i pobierz numery telefonów i godziny dyżurów). Dyżur w godzinach 9-19.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.


Chroń się przed zakażeniem

Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.

Jeśli masz takie objawy, jak:

katar,
stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

gorączka,
kaszel,
duszności i kłopoty z oddychaniem,
bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
Jeśli masz takie objawy:

zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę www.gov.pl/web/koronawirus lub www.gis.gov.pl.


Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 20 marca obowiązuje w Polsce stan epidemii. Rząd ogłosił kolejne zasady bezpieczeństwa. Wprowadzono obowiązek przebywania w domu – z kilkoma wyjątkami.

Do 11 kwietnia włącznie obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Zakaz nie dotyczy:
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością;
- wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności;
- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa;

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W środka komunikacji miejskiej może znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Można spotykać się jedynie z najbliższymi.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej oraz obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Został ogłoszony stan epidemii w kraju. Oznacza to:

Ograniczenia w działaniu galerii handlowych. Otwarte będą w nich tylko sklepy spożywcze, drogerie, apteki, pralnie.

Restauracje, kluby, kawiarnie, puby zostają zamknięte! Możliwy jest zakup na wynos.

Zawieszone są imprezy, targi, wystawy, konferencje, koncerty i seanse w kinach.

Zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób – dot. tych o charakterze publicznym, państwowym i religijnym.

Wszystkie sklepy, banki, bankomaty będą funkcjonować.

Zamknięte są wszystkie miejskie pływalnie, sauny i siłownie (w tym obiekty przyszkolne i należące do jednostek organizacyjnych), a także Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Dzielnicowe Domy Kultury – do odwołania.

Przywrócono kontrole na wszystkich polskich granicach do 13 kwietnia.

Wstrzymane zostają międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe oraz krajowe połączenia lotnicze.

Wewnątrzkrajowy ruch kolejowy pozostaje bez zmian.

Zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców. Przewidziane są odstępstwa, ale będzie obowiązkowa kwarantanna.

Polacy wracający zza granicy zostaną objęci obligatoryjnie 14-dniową kwarantanną domową, bądź w miejscu wskazanym przez wojewodę.

Granice kraju pozostają otwarte dla przepływu towarów.

Ponadto:

Do 10 kwietnia br. zamknięte są żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe https://warszawa19115.pl/-/edukacja-sport-kultura-gastronomia

Obowiązują nowe zasady rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych – dokumenty można przesyłać elektronicznie. https://warszawa19115.pl/-/edukacja-sport-kultura-gastronomia

Zmieniają się zasady obsługi mieszkańców w WOM-ach https://warszawa19115.pl/-/sprawy-urzedowe

W urzędach dzielnic i w biurach załatwiane są następujące sprawy:

akty urodzeń i zgonów;

wydawanie praw jazdy (po uprzednim telefonicznym umówieniu się), wydawanie dowodów osobistych, rejestracja fabrycznie nowych pojazdów;

opieka nad osobami niesamodzielnymi. Działać będą Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach, Domy Pomocy Społecznej, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej.

W Zarządzie Cmentarzy Komunalnych rejestracja odbywa się poprzez telefoniczny i internetowy system rezerwacji cmentarzekomunalne.com.pl/zgłoszenia;

Śluby odbywają się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem, również w salach przy siedzibach Urzędów Stanu Cywilnego, które obecnie są zamknięte. Telefonicznie lub online można uzyskać informacje o wymaganych dokumentach oraz zarezerwować termin ślubu.

Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – można umówić się na konkretny dzień i godzinę telefonicznie i za pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacji wizyt rezerwacje.um.warszawa.pl.

Miejski Rzecznik Konsumentów zawiesza obsługę bezpośrednią. Wciąż będą jednak udzielane porady pod numerem (22) 44 33 444.

W najbliższych dniach nie będzie możliwości płatności w kasach urzędów.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się