herb.png
                 
Konkursy na stanowiska dyrektorów
Piątek, 29.05.2020

Unieważnienie postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniem nr 551/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w związku z § 11 h ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493,530 i 564) – unieważnił konkursy na stanowisko dyrektora jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę, ogłoszone i niezakończone przed dniem 26 marca 2020 r.
Wyżej wymienionym dokumentem, unieważnione zostały postępowania konkursowe, m.in. na stanowisko Dyrektora:

- Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej 26;
- Przedszkola nr 423 w Warszawie przy ul. Kadrowej 9;
- Przedszkola nr 158 w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 30/36.

Zarządzenie nr 551/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursów na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów:

Prezydent m.st. Warszawy dnia 25 lutego 2020 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1) Przedszkola nr 158 w Warszawie, ul. Dwóch Mieczy 30/36,
2) Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9.

Prezydent m. st. Warszawy dnia 25 lutego 2020 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 

1) Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie, ul. Niepołomicka 26.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się