herb.png
                 
Opcje zaawansowane
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
newsletter.png
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
grafika
Wybory
Poniedziałek, 22.06.2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.SPECJALISTYCZNY TRANSPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną pod numerami telefonu: (22) 298-59-00 i 720-915-300 oraz drogą elektroniczną pod adresem do dnia 27 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 oraz w przypadku ewentualnej II tury od dnia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o konieczności przeprowadzenia II tury do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 15.00.PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH

Informacja o miejscu i czasie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Druk zgłoszenia - wyborca
Druk zgłoszenia - komitet

Nabór kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych prowadzony jest w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 307 do dnia 12 czerwca 2020 roku w godzinach pracy urzędu.

W związku z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi sposobu dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczej, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  , tel. 22 44 33 896. 

Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie zwalnia osoby dokonującej zgłoszenia z obowiązku dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie późniejszym drogą pocztową lub osobiście.

Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany podziału m. st. Warszawy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości przekazanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie I informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


Informujemy, że do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 982 wyborcy będą wchodzili od ul. Przedświt.

Więcej informacji na stronie: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/ 
lub na stronie: https://wybory.um.warszawa.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się