herb.png
                 
Przedszkola
Czwartek, 02.04.2020

Biuro Edukacji m.st. Warszawy wskazało termin rozpoczęcia rekrutacji na rok szk. 2020/2021 na dzień 3 marca br. Będzie ona prowadzona (jak w latach poprzednich) z wykorzystaniem systemu informatycznego. W rekrutacji biorą udział dzieci ZAMIESZKAŁE W WARSZAWIE :
• ur. w latach 2017- 2014
• dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji (mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat).
Dzieci nie mieszkające w Warszawie mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca od 18 czerwca br.
W załączeniu publikujemy harmonogram, zasady, kryteria punktowe, kryterium dochodowe z wykazem dokumentów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.


Wydłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Szanowni Rodzice,

informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

W związku z powyższym obowiązuje NOWY Harmonogram rekrutacji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się