herb.png
                 
I sesja Rady Dzielnicy Rembertów
Czwartek, 15.11.2018

sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 listopada 2018 roku o godzinie 16.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj lub na stronie: http://www.rembertow.waw.pl/multimedia.html. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.
6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.
7. Zamknięcie sesji.

 
Dokończenie I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
PORZĄDEK OBRAD 
5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.
6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.
7. Zamknięcie sesji.
 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
       

Protokół z I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się