herb.png
                 
Zima w mieście 2019
Wtorek, 04.12.2018

W roku szkolnym 2018/2019 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”. Warszawski Program „Zima w Mieście” 2019 będzie również realizowany w ośmiu szkołach specjalnych.

W Dzielnicy Rembertów Feryjne Placówki Edukacyjne zlokalizowane będą w:
1. Szkole Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Paderewskiego 45 (Stary Rembertów)
2. Szkole Podstawowej Nr 254 przy ul. Niepołomickiej 26 (Wygoda).

W ramach Programu FPE, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu, w godz. 7.00- do 17.00, zapewnią opiekę nad młodszymi uczniami. W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi.

Udział jest bezpłatny. Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat w feryjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Zapisy będą prowadzone przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń a szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 4 grudnia br. od godz. 12.00
pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl  zostanie uruchomiony dla rodziców elektroniczny system zgłoszeń do warszawskiego Programu „Zima w mieście” 2019 organizowanego w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. 

Szczegółowe terminy rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej zostały ujęte w Harmonogramie zapisów. Kandydaci zapisują się na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.

Każdy kandydat może zarejestrować się tylko raz używając numeru pesel lub jeżeli jast cudzoziemcem, używając numeru innego dokumentu.

W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danej FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
- rodzeństwo;
- uczeń uczęszczajacy w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy.

Szczególy dot. rekrutacji wraz z kartą zgłoszenia i regulaminem wybranej Feryjnej Placówki Edukacyjnej znajdują się w w/w elektronicznym systemie zgłoszeń.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się