herb.png
                 
Lato w mieście 2017
Czwartek, 29.06.2017

27.06.2017 r.
W związku z licznymi prośbami rodziców Wakacyjny Punkt Edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 254 przedłuża przyjmowanie kart zgłoszeniowych na swój turnus Lata w mieście 2017 do 17 lipca br., a Przedszkole nr 160 do 21 lipca br. Obie placówki zlokalizowane są na Wygodzie, przy ul. Niepołomickiej 26.
Od 15 maja br. zainteresowani rodzice mogą zapisywać dzieci do Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych działających w ramach programu „Lato w mieście”. Karty zgłoszenia (wraz z regulaminem) są do pobrania ze stron internetowych placówek oświatowych pełniących w tym roku dyżur Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej i strony Urzędu Dzielnicy. 

Przypominamy, że z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół i uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie (bez względu na dzielnicę), którzy złożą Kartę w Wakacyjnym Punkcie Edukacyjnym i wniosą opłatę za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie. WPE są czynne w godz. 7.00- 17.00 w dni powszednie, zapewniają dwa posiłki (w tym jeden ciepły), fachową opiekę i udział w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych i rozrywkowych z bogatej oferty miejskiej i dzielnicowej.

Dla starszych uczniów organizowane są Wakacyjne Zajęcia Specjalistyczne w placówkach wychowania pozaszkolnego i dzielnicowych instytucjach kultury.

W załącznikach do pobrania Harmonogram realizacji „Lata w mieście 2017” i Harmonogram zajęć specjalistycznych w Dzielnicy Rembertów.

Dla wygody rodziców zamieszczamy do pobrania i wydrukowania Karty kwalifikacyjne dla każdej z dyżurujących placówek oświatowych.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się