herb.png
                 
Dyżury wakacyjne przedszkoli 2020
Piątek, 29.05.2020

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI VII-VIII 2020

Ustalone zostały terminy funkcjonowania przedszkoli na nowych zasadach dostosowanych do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego. Biura Edukacji opublikowało :

- Wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę 

- Wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę WAŻNE - zmiany w organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach lipiec - sierpień 2020

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte.

Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po uzgodnieniu przez dyrektorów przedszkoli i szkół wspólnie i radami rodziców.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.Zmiana zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

W związku z zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

• Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu i przekazuje je wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (w treści maila podane tylko imię dziecka i hasło),

• W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła,

• Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne (nie ma obowiązku dostarczenia wersji papierowej do placówki).

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.


* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkołyW najbliższe wakacje dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawę będą miały zapewnioną opiekę we własnej lub innej placówce przez trzy a nie dwa tygodnie.

To rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami rodziców - wydłuży się bowiem okres opieki nad dzieckiem w tym samym przedszkolu, dzieci nie będą już narażone na stresującą, nawet czterokrotną zmianę placówki w czasie wakacji. Jednocześnie w przedszkolach będzie można przeprowadzić zaplanowane remonty, a nauczyciele będą mogli skorzystać z przysługujących im urlopów.

Terminy turnusów w lecie 2020 roku:

1. 1 lipca - 17 lipca

2. 20 lipca - 7 sierpnia

3. 10 sierpnia - 31 sierpnia.ZASADY I HARMONOGRAM ORGANIZACJI OPIEKI WAKACYJNEJ

Biuro Edukacji m.st. Warszawy podało już zasady i harmonogram organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2020 roku. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci już uczęszczające do placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę i placówek biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji ( w przypadku naszej dzielnicy nie mamy takich placówek). Zapisy na dyżury prowadzone będą jak dotychczas z wykorzystaniem systemu elektronicznego, który dla rodziców udostępniony zostanie 25 marca 2020 r. o godz. 9.00. pod adresem warszawa-dyzury.pzo.edu.pl. Rodzic może wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Placówki pełniące opiekę wakacyjną sprawują ją przez 3 tygodnie, ale rodzic zapisuje dziecko tylko na taką ilością tygodni jaką potrzebuje. Kolejne tygodnie w systemie pokażą się w postaci 8 turnusów (turnus pierwszy i ostatni trochę dłuższe). Pierwszeństwo w przyjściu mają kolejno:

1. dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddz. przedszkolnego

2. dzieci z innych przedszkoli/oddz. przedszkolnych w dzielnicy

3. dzieci przedszkoli/oddz. przedszkolnych z innych dzielnic - na wolne miejsca.

W przypadku grupy dzieci spełniających te same kryteria ustalając kolejność przyjęć dyrektor placówki bierze pod uwagę przede wszystkim:

- wnioski dot. rodzeństw

- miejsce placówki na liście preferencji (od najbardziej do najmniej preferowanego).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się