herb.png
                 
grafika
Oświata
Poniedziałek, 21.03.2016

Oświata w Dzielnicy organizowana jest w oparciu o między innymi następujące akty prawne:
1.   Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) www.men.gov.pl
2.   Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) www.men.gov.pl
3.   Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 4 poz. 361 z późn. zm.) www.wom.warszawa.pl w zakładce wykaz aktów prawnych
4. Uchwała Nr XXVII/871/ 2008 Rady Warszawy  Polityka Edukacyjna m.st. Warszawy bip.warszawa.pl

oraz przepisy wykonawcze do ww. aktów.

 

Dzielnica wykonuje zadania organu prowadzącego na podstawie pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta m. st. Warszawy.

 

Do podstawowych zadań Dzielnicy należy między innymi:

1.   prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem  przedszkoli i szkół;

2.   zapewnienie dostępności do przedszkoli i szkół, w tym czynności związane z rekrutacją;

3.   nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

4.   udzielanie pomocy materialnej uczniom;

5.   organizowanie dowozu do szkół dla uczniów niepełnosprawnych

6.   przekazywanie dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne;

 

 

 

LINKI:

Ø      Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Ø      Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl

Ø      Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.waw.pl

Ø      Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy edukacja.warszawa.pl

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale