herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
Remb. Akademia Seniora
Czwartek, 03.03.2016

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.CELE GŁÓWNE

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, cel ten został osiągnięty poprzez: udział seniorów w wykładach i seminariach; organizowanie wyjazdów studyjnych; organizację zespołów samokształceniowych.
2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, cel został osiągnięty poprzez: poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno - medycznych; kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.
3. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, cel ten został osiągnięty poprzez: pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS; upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.
4. Integracja środowiska osób starszych, cel został osiągnięty poprzez: podejmowanie inicjatyw programowych; powołanie Samorządu Słuchaczy; współdziałanie w zespołach samokształceniowych; inicjowanie grup samopomocowych; współpracę z organizacjami kombatanckimi.

Skład Rady Rembertowskiej Akademii Seniora:

Samorząd RAS:
1. Danuta Zawadzka - przewodnicząca
2. Teresa Wrześniewska
3. Jadwiga Jeziorska

Rada Programowa:
1. Stefania Kazała
2. Barbara Judycka
3. Ireneusz Wrześniewski

Komisja finansowa:
1. Elżbieta Szydłowska
2. Janina Tyszkiewicz
3. Krystyna Lipińska

 

PROGRAM

MARZEC - KWIECIEŃ

7 marca 2016 r. (poniedziałek) – wykład Pani Wiesławy Dłubak – Bełdyckiej pt. „O niezwykłych kobietach”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

14 marca 2016 r. (poniedziałek) – wykład p. Emilii Dziedzic - Florczak pt. „Jak dbać o słuch?” Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

16 marca 2016 r. (środa) – zapraszamy na zajęcia taneczne, które odbędą się w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 w godzinach 15.30 – 19.30.

16, 23 marca 2016 r. (środa) – zapraszamy na zajęcia plastyczno – artystyczne o tematyce wielkanocnej, które odbędą się w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 w godzinach 10.00 – 12.00.

21 marca 2016 r. (poniedziałek) - wykład Pana Apolinarego Prokopa pt. „Józef Piłsudski w przeddzień I wojny światowej”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

2 kwietnia 2016 r. (sobota) – wycieczka Janów Podlaski – Kosomłoty – Jabłeczna – Kodeń

4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) – wykład Pani Pauliny Lipińskiej pt. „Żywność funkcjonalna w racjonalnym żywieniu seniorów”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).


ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Chór – poniedziałki godz. 9.00 w Domu Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10

Zajęcia malarskie – piątki lub wtorki godz. 10.00, sala 207 Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (Klub RAS)

Kurs komputerowy podstawowy – czwartki godz. 17.00, sala 66 w Szkole Podstawowej ul. Paderewskiego 45

Komputerowy Klub RAS – środy godz. 17.00, sala 66 w Szkole Podstawowej ul. Paderewskiego 45

Zajęcia plastyczno – artystyczne – środy w godz. 10.00 – 12.00, Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10

Spotkania czwartkowe w Klubie RAS, sala 207 Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, godz. 14.00 – 16.00

SEKRETARIAT RAS

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
ul. Plutonowych 10, pokój nr 16 (parter)
Pani Paulina Chojecka
poniedziałek 8.00 – 15.00 
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.00
tel. 22 611 93 80 wew. 12
kom. 531 889 220
e-mail:
strona internetowa: www.ras.edu.plwww.rembertow.waw.pl


BEZPŁATNE ZAJĘCIA GIMNASTYKI USPRAWNIAJĄCEJ

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów zaprasza na bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej dla osób powyżej 50. roku życia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są oświadczenia uczestników lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku.

Szkoła Podstawowa Nr 217, ul. Paderewskiego 45:
poniedziałki: 18.30 - 19.15
środa: 19.45 – 20.30

Gimnazjum Nr 126, ul. Ziemskiego 22:
poniedziałki: 19.15 - 20.00
czwartki: 19.15 - 20.00

Zespół Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczy 5:
wtorki: 18.00 - 18.45
czwartki: 18.00 - 18.45

Dom Kultury REMBERTÓW, ul. Komandosów 8:
wtorki: 11.00 - 11.45
czwartki: 11.00 - 11.45


Zobacz także: http://www.ras.edu.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się