herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
Remb. Akademia Seniora
Wtorek, 23.09.2014

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.

CELE GŁÓWNE

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, cel ten został osiągnięty poprzez: udział seniorów w wykładach i seminariach; organizowanie wyjazdów studyjnych; organizację zespołów samokształceniowych.
2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, cel został osiągnięty poprzez: poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno - medycznych; kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.
3. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, cel ten został osiągnięty poprzez: pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS; upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.
4. Integracja środowiska osób starszych, cel został osiągnięty poprzez: podejmowanie inicjatyw programowych; powołanie Samorządu Słuchaczy; współdziałanie w zespołach samokształceniowych; inicjowanie grup samopomocowych; współpracę z organizacjami kombatanckimi.

Klub RAS czynny:
Wtorek : 10.30 – 14.00 – malarstwo
Czwartek: 14.00 – 16.00 – spotkanie przy kawie i herbacieDyżury w sekretariacie RAS
– pokój 209, Urząd Dzielnicy Rembertów:

Poniedziałek: 15.00 – 16.00 – dyżur w sali wykładowej (nr 012, poziom -1)
Czwartek: 15.00 – 16.00
Piątek : 12.00 – 14.00

Informacje o Rembertowskiej Akademii Seniora można uzyskać:


· w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 14.00, tel. 22 611 93 80 wew. 12 lub 531 889 220
· w Klubie RAS przy al. gen. A. Chruściela 28, pokój 209: w czwartki w godzinach 15.00 – 16.00 , w piątki 12.00 – 14.00 lub pod nr telefonu: 531 889 220
· e-mail:  ;
· strona internetowa RAS: www.ras.edu.pl , www.naszrembertow.waw.pl, www.rembertow.waw.pl


Harmonogram zajęć:

Zajęcia komputerowe – wtorek godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 217 w Rembertowie .

Klub Komputerowy – środy godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 217 w Rembertowie.

Zajęcia plastyczno – artystyczne – środy godz.10.00 – 12.00, Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10.

Zajęcia malarskie – piątki godz. 10.00 – 14.00, Klub RAS, Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28

Chór – poniedziałki godz. 9.00 – 11.00, Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10.

Zajęcia fotograficzne – piątki godz. 14.00 Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II,  ul. Gawędziarzy 8.

Zajęcia taneczne – 1 spotkanie w miesiącu (4 godz.)

Zajęcia Samoobrony „ Bezpieczny Senior” – prowadzący Pan Grzegorz Wyszomirski, zajęcia będą odbywać się w piątki od 21 marca 2014r. w godz. 16.00 -17.00 w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10.Rozpoczęcie Roku Akademickiego Rembertowskiej Akademii Seniora 2014/2015


Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku akademickiego RAS 2014/2015, które odbędzie się 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Sali Wykładowej (012, poziom -1) Urzędu Dzielnicy Rembertów m . st. Warszawy.

Wykład Pana Sławomira Kosyla pt. „ Barcelona – wakacyjne wspomnienia” odbędzie się o godzinie 16.30 w sali wykładowej (012)Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.Nowy skład Rady Rembertowskiej Akademii Seniora:

Samorząd RAS:
1. Danuta Zawadzka - przewodnicząca
2. Teresa Wrześniewska
3. Jadwiga Jeziorska

Rada Programowa:
1. Stefania Kazała
2. Barbara Judycka
3. Ireneusz Wrześniewski


Komisja finansowa:
1. Elżbieta Szydłowska
2. Janina Tyszkiewicz
3. Krystyna Lipińska
Zobacz także: http://www.ras.edu.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się