herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
Remb. Akademia Seniora
Poniedziałek, 23.02.2015

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.

CELE GŁÓWNE

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, cel ten został osiągnięty poprzez: udział seniorów w wykładach i seminariach; organizowanie wyjazdów studyjnych; organizację zespołów samokształceniowych.
2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, cel został osiągnięty poprzez: poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno - medycznych; kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.
3. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, cel ten został osiągnięty poprzez: pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS; upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.
4. Integracja środowiska osób starszych, cel został osiągnięty poprzez: podejmowanie inicjatyw programowych; powołanie Samorządu Słuchaczy; współdziałanie w zespołach samokształceniowych; inicjowanie grup samopomocowych; współpracę z organizacjami kombatanckimi.


Program Rembertowskiej Akademii Seniora

LUTY

23 luty 2015 r. (poniedziałek) - Wykład Pana Benjamina Marchuli pt.” Antarktyda i pingwiny”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

25 luty 2015 r. (środa) – Wyjście do Muzeum Historii Żydów ul. Mordechaja Anielewicza 6. Koszt zwiedzania 10 zł + (170 zł od grupy za przewodnika, kwota dzielona na ilość osób). Max ilość 25 osób – grupa. Zbiórka na stacji PKP Rembertów o godz. 9.30 (skm 9.36).

MARZEC

2 marca 2015 r. (poniedziałek) – Wykład zorganizowany przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów oraz Policję pt. ”Oszustwa i kradzieże metodą „na wnuczka”, ”na policjanta”. Jak ustrzec się przed oszustami!

8 marca 2015 r. (niedziela) – Wyjście do Mazowieckiego Teatru Muzycznego ul. Żeromskiego 29, na spektakl pt. ”Zgaga”, monodram Doroty Stalińskiej, godz. 18.00. Koszt biletu 20 zł. Zapisy i wpłata tylko 9 lutego 2015 r. podczas spotkania organizacyjnego.

9 marca 2015 r. (poniedziałek) – Zapraszamy na wykład ( temat zostanie podany w późniejszym terminie). Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

16 marca 2015 r. (poniedziałek) – Wykład Pani Edyty Biaduń – Korulczyk pt. ”Być Babcią, być Dziadkiem”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

18 marca 2015 r. (środa) - Zapraszamy na zajęcia taneczne, które odbędą się w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10, w godzinach 15.30 – 19.30.

23 marca 2015 r. (poniedziałek) - Wykład Pana Sławomira Kosyla pt. „Kolorowa Boliwia”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

29 marca 2015 r. (niedziela) - Wycieczka do Łysych „Niedziela Palmowa”. Zbiórka tradycyjnie przed Urzędem Dzielnicy Rembertów (parking) o godz. 6.50 (o 7.00 – odjazd). Koszt 65 zł. Wpłata zaliczki 40 zł do 2 marca 2015 r. Ostateczna wpłata całej kwoty do 9 marca 2015 r.

16 kwietnia 2015 r. – Wycieczka do Torunia „Piernikowe szaleństwo”. Koszt 115 zł. Wpłata zaliczki 50 zł do 16 marca 2015 r., całość do 23 marca 2015 r.!

26 maja 2015 r. Spektakl „Mama Mia” - Teatr Roma, (20 biletów). Koszt 110 zł, zapisy tylko w poniedziałek 23 lutego! Wpłata tylko do 27 lutego (piątek)!!!

Zajęcia fotograficzne
Zapraszamy seniorów na zajęcia fotograficzne (zarówno początkujących jak i już bradziej zaawansowanych). Zajęcia prowadzi Pan Aleksander Załęski w każdy piątek w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8. Zapisy pod numerem tel. 22 611 93 80 (wew 12); lub meilowo: , zapisy do 30 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE 

- Od 15.05.2015 r. do 30.06.2015 r. - Wczasy rehabilitacyjno - wypoczynkowe w Ustce (III turnusy).

- Wrzesień 2015 r. – wczasy turystyczne w Bieszczadach. Zapisy na wyjazdy w lutym u organizatora grupy p. Stefanii Kazały tel. 22 815 46 82 (wieczorem). Szczegóły na temat wyjazdów zostaną podane w lutym!

Harmonogram zajęć:


Chór
– poniedziałki godz. 9.00 -11.00 Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10.
Malarstwo – wtorki lub piątki godz. 10.00 – 14.00 Urząd Dzielnicy Rembertów pok. 207.
Zajęcia taneczne – raz w miesiącu (środy) godz. 15.30 -19.30 Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10.Klub RAS czynny:

Wtorek: 10.30 – 14.00 – malarstwo
Czwartek: 14.00 – 16.00 – spotkanie przy kawie i herbacie


Dyżury w sekretariacie RAS:

Poniedziałek: 15.00 – 16.00 – dyżur w sali wykładowej Urzędu Dzielnicy (nr 012, poziom -1)
Czwartek: 14.00 – 16.00 – dyżur w pokoju 209, Urząd Dzielnicy Rembertów


Informacje o Rembertowskiej Akademii Seniora można uzyskać:

• w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10: poniedziałek – piątek 8.00 -13.00, tel. 22 611 93 80 wew. 12 lub poniedziałek – piątek 8.00-16.00, tel. 531 889 220
• w Klubie RAS przy al. gen. A. Chruściela 28, pokój 209: w czwartki w godzinach 14.00 – 16.00 lub pod nr telefonu: 531 889 220
• e-mail: ;
• strona internetowa RAS: www.ras.edu.pl, www.naszrembertow.waw.pl, www.rembertow.waw.pl

Nowy skład Rady Rembertowskiej Akademii Seniora:


Samorząd RAS:
1. Danuta Zawadzka - przewodnicząca
2. Teresa Wrześniewska
3. Jadwiga Jeziorska

Rada Programowa:

1. Stefania Kazała
2. Barbara Judycka
3. Ireneusz Wrześniewski

Komisja finansowa:
1. Elżbieta Szydłowska
2. Janina Tyszkiewicz
3. Krystyna Lipińska


Zobacz także: http://www.ras.edu.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się