herb.png
                 
grafika
Wydziały i Delegatury - kontakt
Wtorek, 24.05.2016

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy pracuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Natomiast w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości załatwiania spraw w Urzędzie w dogodnym dla nich czasie, komórki organizacyjne Urzędu prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców tj. Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dodatkowo pracują: w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00. Kasa Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy jest czynna w godzinach: poniedziałek 8.00 - 17.45 przerwa 13.00 - 13.20 wtorek - piątek 8.00 - 15.45 przerwa 13.00 - 13.20


Wewnętrzną organizację Urzędu Dzielnicy Rembertów oraz podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określa Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, nadany Zarządzeniem Nr 4324/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2010 r.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Obsługi Bezpośredniej
b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 001

22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,
22 44 33 879 - kancelaria,
22 44 33 830 - informacja podatkowa,
22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,
22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura
22 44 33 887 - działalność gospodarcza,
22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,
22 44 33 883 - geodezja, nieruchomosci, infrastruktura,
22 44 33 885 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 881 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 888 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
22 44 33 782 - fax

Naczelnik: Ewa Gabler
tel. 22 44 33 880
e-mail:Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
22 44 33 873, 22 44 33 874 - rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - pok. 111
22 44 33 877, 22 44 33 876, 22 44 33 875 - ewidencja ludności i dowody osobiste -  pok. 109, 110
22 44 33 871, 22 44 33 872 - postepowania administracyjne - pok. 101

Naczelnik: Małgorzata Deska
tel. 22 44 33 870
e-mail:Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów

04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 201, 203, 204, 307
tel.  22 44 33 899, 22 44 33 845
fax  48 22 44 33 781


Naczelnik: Katarzyna Roth-Sikorska
Kontakt z mediami
tel.  22 44 33 899, 510 206 202
e-mail:

Eurokoordynator
Agnieszka Willimowska
tel. 22 44 33 918
e-mail:


Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 415, 416, 417
tel. 22 44 33 838,  22 44 33 839

Naczelnik: Marian Nesteruk
tel. 22 44 33 837
e-mail:

 

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów
a) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
b) Referat Finansowo-Księgowy
c) Referat Podatków i Opłat
d) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Księgowości Budżetowej
04-401 Warszawa,
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 404, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 419, 420
tel. 22 44 33 823, 22 44 33 824, 22 44 33 825, 22 44 33 829, 22 44 33 826, 22 44 33 822, 22 44 33 821, 22 44 33 828 fax 22 44 33 773  
kasa - parter

informacja o podatkach i opłatach lokalnych  tel. 22 44 33 830

Główny Księgowy: Małgorzata Maciejewska
tel. 22 44 33 820, fax. 22 44 33 773
e-mail:

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Drogowy
b) Referat Inwestycji i Remontów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 304, 317, 318
tel. 22 44 33 902, 22 44 33 901, 22 44 33 903, 22 44 33 904, 22 44 33 905, 22 44 33 906
fax 22 515 16 31

Naczelnik: Anna Kurczyńska - Strawa
tel. 22 44 33 900
e-mail:

 

Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 502
tel.  22 44 33 758, 22 44 33 759, 22 44 33 756

Naczelnik: Grzegorz Gaczkowski
e-mail:
tel.  22 44 33 757 Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 308, 309, 310
tel./fax  22 44 33 813, 22 44 33 815, 22 44 33 816

Naczelnik: Barbara Stańczak
e-mail:
tel.  22 44 33 814

 

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 613, 327
tel. 22 515 17 17, 22 44 33 865

Naczelnik: Monika Sochacka
tel. 22 44 33 854
e-mail:


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 001, 606/1, 612/3
tel. 22 515 15 50, 22 44 33 853, 22 44 33 851, 22 44 33 852, 22 44 33 882

Naczelnik: Beata Humięcka
tel. 22 44 33 850
e-mail:


Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 320, 321
tel. 22 44 33 891

Administratorzy budynków pok. 220,
tel. 22 44 33 894, 22 44 33 895

p. o. Naczelnika: Wiesław Szuppe
tel. 22 44 33 890
e-mail:


Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej w Dzielnicy Rembertów
a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Gruntami
b) Referat Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 509, 517, 519
tel. 22 44 33 866, 22 44 33 841, 22 44 33 842, 22 44 33 867

Naczelnik: Adam Sirko
tel. 22 44 33 840
e-mail:


Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów
a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Architektury i Urbanistyki
b) Referat Budownictwa
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 601, 602, 603, 611
tel.  22 44 33 857, 22 44 33 858, 22 44 33 859, 22 44 33 861, 22 44 33 860
fax 22 515 17 04

Naczelnik: Wanda Grygo
tel. 22 44 33 856
e-mail:

Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 312
tel.  22 44 33 808, 22 44 33 807
fax  22 443 37 83

Kierownik: Bożena Brzostek
tel.  22 44 33 806
e-mail:


Zespół Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 302, 303
tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 51 51 822
fax 22 515 16 70

Kierownik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz
tel. 22 44 33 811
e-mail:

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 418
tel.  22 44 33 862

Radca prawny: Jarosław Grelus
e-mail:
Radca prawny: Krzysztof Czeleń
e-mail:


Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 610
tel.  22 44 33 869

Główny specjalista: Bożena Mazurkiewicz
Dzielnicowy Koordynator ds. Współpracy  z Organizacjami Społecznymi
tel. 22 44 33 868
e-mail:Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 508
fax  22  44 33 771
tel.  22 44 33 921

Główny specjalista: Joanna Jankowska
tel. 22 44 33 920
e-mail:

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 303
tel.  22  44 33 843

Główny specjalista: Anna Chojecka
e-mail:


Delegatura Biura Organizacji Urzędu
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 606/2
tel.  22 44 33 810, 510 206 399

Główny specjalista: Józef Bodziony
e-mail:


Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 507
tel.  22 44 33 819 fax  22 515 15 15

Kierownik Zespołu: Tomasz Andrzejewski
tel. 22 44 33 819
e-mail:


Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 326, 327, 328, 329
tel.  22 44 33 848, 22 44 33 847, 22 44 33 908, 22 44 33 909, 22 51 51 850
fax  22 515 17 22

Naczelnik: Janusz Hoffmann
tel. 22 44 33 849
e-mail:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się