herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
grafika
Wydziały i Delegatury - kontakt
Poniedziałek, 24.11.2014

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy pracuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Natomiast w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości załatwiania spraw w Urzędzie w dogodnym dla nich czasie, komórki organizacyjne Urzędu prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców tj. Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dodatkowo pracują: w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00. Kasa Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy jest czynna w godzinach: poniedziałek 8.00 - 17.45 przerwa 13.00 - 13.20 wtorek - piątek 8.00 - 15.45 przerwa 13.00 - 13.20


Wewnętrzną organizację Urzędu Dzielnicy Rembertów oraz podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określa Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, nadany Zarządzeniem Nr 4324/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2010 r.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Obsługi Bezpośredniej
b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 001

22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,
22 44 33 879 - kancelaria,
22 44 33 830 - informacja podatkowa,
22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,
22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura
22 44 33 887 - działalność gospodarcza,
22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,
22 44 33 883 - geodezja, nieruchomosci, infrastruktura,
22 44 33 885 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 881 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 888 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
22 44 33 782 - fax

Naczelnik: Ewa Gabler
tel. 22 44 33 880
e-mail:
rembertow.wom@um.warszawa.pl


Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
22 44 33 873, 22 44 33 874 - rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - pok. 111
22 44 33 877, 22 44 33 876, 22 44 33 875 - ewidencja ludności i dowody osobiste -  pok. 109, 110
22 44 33 871, 22 44 33 872 - postepowania administracyjne - pok. 101

Naczelnik: Małgorzata Deska
tel. 22 44 33 870
e-mail:


Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 201, 203, 204, 307
tel.  22 44 33 899, 22 44 33 845

fax  22 673 52 05, 22 515 18 19
e-mail:

Naczelnik: Katarzyna Roth-Sikorska
Kontakt z mediami
tel.  22 44 33 899, 510 206 202
e-mail:

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 415, 416, 417
tel. 22 44 33 838,  22 44 33 839

Naczelnik: Marian Nesteruk
tel. 22 44 33 837
e-mail:

 

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów
a) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
b) Referat Finansowo-Księgowy
c) Referat Podatków i Opłat
d) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Księgowości Budżetowej
04-401 Warszawa,
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 404, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 419, 420
tel. 22 44 33 823, 22 44 33 824, 22 44 33 825, 22 44 33 829, 22 44 33 826, 22 44 33 822, 22 44 33 821, 22 44 33 828 fax 22 515 18 01 
kasa - parter

informacja o podatkach i opłatach lokalnych  tel. 22 44 33 830

Główny Księgowy: Małgorzata Maciejewska
tel. 22 44 33 820, fax. 22 515 16 24
e-mail:

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Drogowy
b) Referat Inwestycji i Remontów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 304, 317, 318
tel. 22 44 33 902, 22 44 33 901, 22 44 33 903, 22 44 33 904, 22 44 33 905, 22 44 33 906
fax 22 515 16 31
e-mail:

Naczelnik: Anna Kurczyńska - Strawa
tel. 22 44 33 900
e-mail:

 

Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 502
tel.  22 44 33 758, 22 44 33 759, 22 44 33 756
e-mail:

Naczelnik: Grzegorz Gaczkowski
e-mail:
tel.  22 44 33 757 Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 308, 309, 310
tel./fax  22 44 33 813, 22 44 33 815, 22 44 33 816
e-mai:

Naczelnik: Barbara Stańczak
e-mail:
tel.  22 44 33 814

 

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 613, 327
tel. 22 515 17 17, 22 44 33 865
e-mail:

p. o. Naczelnika: Anna Sajnog
tel. 22 44 33 854
e-mail:


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 001, 606/1, 612/3
tel. 22 515 15 50, 22 44 33 853, 22 44 33 851, 22 44 33 852, 22 44 33 882
e-mail:

Naczelnik: Beata Humięcka
tel. 22 44 33 850
e-mail:


Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 320, 321
tel. 22 44 33 891
e-mail:

Administratorzy budynków pok. 220,
tel. 22 51 51 407

Naczelnik: Katarzyna Sobczak
tel. 22 44 33 890
e-mail:


Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej w Dzielnicy Rembertów
a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Gruntami
b) Referat Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 509, 517, 519
tel. 22 44 33 866, 22 44 33 841, 22 44 33 842, 22 44 33 867
e-mai:

Naczelnik: Adam Sirko
tel. 22 44 33 840
e-mail:


Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów
a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Architektury i Urbanistyki
b) Referat Budownictwa
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 601, 602, 603, 611
tel.  22 44 33 857, 22 44 33 858, 22 44 33 859, 22 44 33 861, 22 44 33 860
e-mail:

p. o. Naczelnika: Jacek Grabowski
tel. 22 44 33 915
e-mail:
fax
  22 515 17 04

Naczelnik: Wanda Grygo
tel. 22 44 33 856
e-mail:Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 312
tel.  22 44 33 808, 22 44 33 807
fax  22 443 37 83
e-mail:

Kierownik: Bożena Brzostek
tel.  22 44 33 806
e-mail:


Zespół Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 302, 303
tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 51 51 822
fax 22 515 16 70
e-mail:

Kierownik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz
tel. 22 44 33 811
e-mail:

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 418
tel.  22 44 33 862
e-mail:

Radca prawny: Jarosław Grelus
e-mail: j
Radca prawny: Krzysztof Czeleń
e-mail: kczelen@um.warszawa.pl


Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 322
tel.  22 44 33 869
e-mail:

Główny specjalista: Bożena Mazurkiewicz
tel. 22 44 33 868
e-mail:Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 508
tel./fax  22  515 17 16
tel.  22 44 33 921
e-mail:

Główny specjalista: Joanna Jankowska
tel. 22 44 33 920
e-mail: j

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 403
tel.  22  44 33 843
e-mail:

Główny specjalista: Anna Chojecka
e-mail:


Delegatura Biura Ochrony w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 329
tel.  22 44 33 810

Główny specjalista: Józef Bodziony
e-mail:


Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 507
tel.  22 44 33 819 fax  22 515 15 15
e-mail:

Kierownik Zespołu: Tomasz Andrzejewski
tel. 22 44 33 819
e-mail:


Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 326, 327, 328
tel.  22 44 33 848, 22 44 33 847, 22 44 33 846, 22 44 33 908, 22 44 33 909
fax  22 515 17 22


Naczelnik: Janusz Hoffmann
tel. 22 44 33 849
e-mail:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się