Opcje zaawansowane
grafika
Wybory samorządowe
Środa, 12.09.2018

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

DZIELNICOWA KOMISJA WYBORCZA W DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

Skład Komisji:

1. Włodzimierz Antoni Kasprzycki - przewodniczący komisji
2. Remigiusz Witkowski - z-ca przewodniczącego
3. Krzysztof Kazimierz Długokęcki - członek komisji
4. Jan Mikołaj Figat - członek komisji
5. Agnieszka Krupińska - członek komisji
6. Bożena Jolanta Nadana – członek komisji
7. Agnieszka Anna Szymkowska-Kurowska – członek komisji
8. Marcin Paweł Wilim – członek komisji
9. Ireneusz Jan Wrześniewski – członek komisji


DYŻURY DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Dzielnicowa Komisja Wyborcza dyżuruje w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 210

13-09-2018
od godz. 15.00-21.00

14-09-2018
od godz. 15.00-21.00

15-09-2018
od godz. 15.00-21.00

17-09-2018
od godz. 15.00-24.00

ZGŁOSZENIA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, w tym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie do dnia 21 września 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy pełnomocnicy mogą złożyć osobiście w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 307 (II piętro), tel. 22 44 33 896 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać zwykłą pocztą.

- Zgłoszenie kandydatów do okw ds. przeprowadzenia głosowania
- Zgłoszenie do okw ds. ustalenia wyników głosowania

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rady miasta, rad dzielnic, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Wzór zgłoszenia głosowanie korespondencyjne

INFORMACJA
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

INFORMACJA 
o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie I, właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE
z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych
Liczba urzędników
Wzór zgłoszenia


INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE
z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych


UCHWAŁA RADY M. ST. WARSZAWY
w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów na okręgi wyborczeWięcej informacji na stronie: http://pkw.gov.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się