Opcje zaawansowane
Rok 2019
Piątek, 02.03.2018
SPOTKANIA DYSKUSYJNE
LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

W Dzielnicy Rembertów zgłoszonych zostało 38 projektów. ZobaczZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Od 1 grudnia 2017 można zgłaszać projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Zasady na V edycję w Dzielnicy Rembertów:

Kwota: 700 000 zł

Obszar: ogólnodzielnicowy

Limit wartości jednego projektu: brak

• Lokalizacja projektu: teren będący własnością m. st. lub na terenach należących do Skarbu Państwa będących w zarządzie następujących jednostek:
– Lasów Miejskich – Warszawa,
– Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
– Zarządu Dróg Miejskich,
– Zarządu Mienia m.st. Warszawy,
– Zarządu Oczyszczania Miasta,
– Zarządu Transportu Miejskiego,
– Zespołu Żłobków m.st. Warszawy,
– Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Definicja ogólnodostępności:

- Projekty inwestycyjne ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu co najmniej 30 godzin w tygodniu, w godzinach 8.00 – 22.00 z uwzględnieniem weekendów.

- Projekty miękkie ogólnodostępne pod względem całości działań prowadzonych w przestrzeni publicznej, skierowanych do wszystkich mieszkańców pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony internetowej Urzędu Dzielnicy) oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkich zainteresowanych.

- Projekty mające na celu doposażenie, remont lub przebudowę obiektów będą każdorazowo analizowane przez Zespół pod względem spełniania kryterium ogólnodostępności.

Projekty można składać do 22 stycznia 2018:

- elektronicznie na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

- w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, sala Wydziału Obsługi Mieszkańców, al. gen. A. Chruściela 28:
poniedziałek godz. 8.00 – 18.00,
wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00.


 

INFORMATOR

Informator dla projektodawców do pobraniaSPOTKANIE OTWARCIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2019

Spotkanie odbędzie się 30 listopada o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy, al. gen. A. Chruściela 28, sala 012 (poziom -1).
Zapraszamy!

 


UCHWAŁA

Uchwała Nr 155/613/2017 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na rok 2019.

PROTOKOŁY ZE SPOTKAŃ

- 6 listopad 2017 r.
- 14 listopad 2017 r.
POWOŁANIE ZESPOŁU

Uchwała Nr 151/602/2017 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na rok 2019.


NABÓR DO ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY REMBERTÓW

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Rembertowa? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Rembertów.

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu Rembertów: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2019 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy.

W skład zespołu wejdzie:
6 mieszkańców,
5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu),
do 5 przedstawicieli jednostek niższego rzędu np. rad osiedli
4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza
1 przedstawiciel radnych niezrzeszonych działających w Radzie Dzielnicy
1 przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy, jeśli jest powołana
1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów, jeśli jest powołana

Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2018 roku. Będzie to co najmniej 14 spotkań.

Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie:
19 października o godz. 18.00 do Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28, sala kolumnowa (I piętro)

UWAGA!
Członkowie zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie 5 przedstawicieli.

UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym. Na spotkanie należy przynieść zaświadczenie potwierdzające fakt wydelegowania przedstawiciela z ramienia danej organizacji pozarządowej.

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW
Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.
Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi lub osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi wylosowanymi na spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.


Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się