Opcje zaawansowane
grafika
Podatek od nieruchomości - wysyłka decyzji
Czwartek, 16.07.2020

Informujemy, że Prezydent m.st. Warszawy zadecydował o wznowieniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na rok 2020.
Pod koniec marca w związku z pandemią wstrzymano wysyłkę decyzji podatkowych. Teraz, po poprawie sytuacji epidemicznej i wcześniejszej konsultacji z sanepidem, urzędy wznowiły wysyłkę dokumentów.
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.
Stołeczni radni w maju przyjęli uchwałę o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Z tej formy wsparcia mogli skorzystać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku pandemią.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się