herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
rodzina-500-plus-min.jpg
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
grafika
Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Poniedziałek, 24.02.2020

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił wybory do kolejnej już V kadencji MRDR. Kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy trwa 2 lata i liczona jest od dnia pierwszej sesji MRDR.

W skład MRDR wchodzi po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz nie więcej niż 6 przedstawicieli reprezentujących młodzież i zamieszkujących na terenie Dzielnicy Rembertów, a uczęszczających do szkół poza terenem dzielnicy lub nie uczących się w szkołach publicznych.

MRDR składa się z uczniów, który ukończyli 13 rok życia, nie otrzymali kary dyscyplinarnej od dyrektora i nie ukończyli szkoły ponadpodstawowej.

Kandydat na delegata do MRDR powinien odznaczać się takimi cechami jak: aktywność, chęć działania, pomysłowość, łatwość pracy w zespole, chęć nauki nowych rzeczy związanych z działalnością samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Główną zaletą działania w MRDR będzie: możliwość realizacji własnych pomysłów związanych z młodzieżą w dzielnicy Rembertów, możliwość brania udziału w procesie decyzyjnym w dzielnicy Rembertów, zdobywanie nowej wiedzy, współpraca z ciekawymi ludźmi.

W szkołach:

Do dnia 28 lutego 2020 roku szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę składają do Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wyniki wyborów przeprowadzonych w szkołach z terenu Dzielnicy Rembertów.

Rady osiedli oraz organizacje pozarządowe:

Do 26 lutego 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, wyłanianych w drodze konkursu przez Komisję Samorządową Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, Warszawa, w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”. Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, podczas której będą mogli zaprezentować swoją kandydaturę.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się