herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
lato_w_miescie_470_x_120.png
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora biblioteki
Poniedziałek, 02.10.2017

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z siedzibą  przy ul. Gawędziarzy 8.

Wymagania, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora znajdują się w załączniku.

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, (stanowisko: „informacja – punkt podawczy”), w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. NIE OTWIERAĆ.”.

Wnioski muszą wpłynąć na podany adres w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania wniosków.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udziela Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, V piętro, pok. 613, tel. (22)44 33913, e-mail:

Osoby zainteresowane wizytą w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Rembertów.

Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Uczestnicy otrzymają mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Poprzez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Wniosków nie odsyłamy.

Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Po upływie tego okresu wnioski odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się